VNPT Olap

VNPT OLAP là hệ thống báo cáo, tổng hợp dữ liệu động cho các tổ chức/doanh nghiệp của VNPT. Hệ thống đáp ứng yêu cầu quy trình nghiệp vụ, chỉ tiêu báo cáo đa dạng của các tổ chức, doanh nghiệp khác nhau, có khả năng mở rộng số lượng báo cáo và không hạn chế số cấp và số lượng đơn vị. Dễ dàng thu thập và tự động tổng hợp số liệu báo cáo theo các cấp đơn vị từ dưới lên trên.

I - Giới thiệu
VNPT OLAP là hệ thống báo cáo, tổng hợp dữ liệu động cho các tổ chức/doanh nghiệp của VNPT. Hệ thống đáp ứng yêu cầu quy trình nghiệp vụ, chỉ tiêu báo cáo đa dạng của các tổ chức, doanh nghiệp khác nhau, có khả năng mở rộng số lượng báo cáo và không hạn chế số cấp và số lượng đơn vị. Dễ dàng thu thập và tự động tổng hợp số liệu báo cáo theo các cấp đơn vị từ dưới lên trên.

Các Hệ thống nghiệp vụ báo cáo đã có trên hệ thống:

 • Hệ thống báo cáo ngành tài nguyên môi trường
 • Hệ thống báo cáo ngành y tế
 • Hệ thống báo cáo thống kê-Tổng cục thống kê
 • Hệ thống báo cáo thông tin và truyền thông
 • Hệ thống báo cáo kinh tế xã hội
   

Ngoài các hệ thống báo cáo đã có, hệ thống có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu về báo cáo và phân tích số liệu của mọi tổ chức, doanh nghiệp.

II - Lợi Ích Sử Dụng

 • Tăng cường hiệu quả hoạt động đơn vị bởi trong khi số lượng đơn vị lớn, và khối lượng báo cáo lớn -> việc cung cấp các thông tin, tình hình hoạt động một cách nhanh chóng, tức thời, từ đó giúp lãnh đạo đưa ra quyết định chính xác, kịp thời -> nâng cao hiệu quả hoạt động trong đơn vị.
 • Với hệ thống báo cáo động này, rất thuận tiện cho việc báo cáo theo các quy định của đơn vị và nếu có bổ sung, điều chỉnh về các biểu báo cáo thì hệ thống vẫn đáp ứng đc. Do đó, hệ thống có thể sử dụng 1 cách lâu dài.
 • Lưu trữ tập trung -> đảm bảo đc tính bảo mật và nhu cầu tra cứu, đối chiếu dữ liệu lịch sử sau này 1 cách dễ dàng, tiện lợi
 • Lợi ích cụ thể:
 1. Tiết kiệm thời gian thực hiện công tác báo cáo
 2. Tiết kiệm chi phí cho việc báo cáo
 3. Tăng khả năng quản lý của lãnh đạo đơn vị
 4. Số liệu báo cáo chính xác, đồng nhất và lưu trữ tập trung
 5. Tính bền vững cao, có thể sử dụng lâu dài

Bảng giá

DÙNG THỬ OLAP VNPT OLAP MIN VNPT OLAP MEDIUM VNPT OLAP MAX
MIỄN PHÍ 2.450.000₫/ Tháng 5.890.000₫/ Tháng 10.636.000₫/ Tháng
Dùng thử dịch vụ 30 ngày Mức phân cấp đơn vị: 2 Mức phân cấp đơn vị: 3 Mức phân cấp đơn vị: 3
  Số lượng đơn vị báo cáo (x): x<=20 Số lượng đơn vị báo cáo (x): 20 Số lượng đơn vị báo cáo (x): x>50
  Dung lượng lưu trữ: 5Gb Dung lượng lưu trữ: 10Gb Dung lượng lưu trữ: 20Gb
  Mẫu biểu báo cáo (y): y<=05 Mẫu biểu báo cáo (y): 05 Mẫu biểu báo cáo (y): y>20​
Hỗ trợ Hỗ trợ Hỗ trợ Hỗ trợ
Điện thoại, Skype, Email Điện thoại, Skype, Email Điện thoại, Skype, Email Điện thoại, Skype, Email
Hỗ trợ nâng cao Hỗ trợ nâng cao Hỗ trợ nâng cao Hỗ trợ nâng cao