Y Tế Điện Tử

Hệ thống phần mềm Quản lý bệnh viện tối ưu hóa các quy trình khám chữa bệnh, cải cách thủ tục hành chính...


VNPT - HIS

Với sự khảo sát yêu cầu nghiệp vụ thực tế từ các Bệnh viện và sự tư vấn từ các chuyên gia, các y bác sĩ trong và ngoài nước, VNPT đã phát...

Y Tế Cơ Sở

Nhằm mục đích giảm thiểu gánh nặng về sổ sách, báo cáo cho các trạm y tế. Đáp ứng nhu cầu về báo cáo với độ chính xác cao, thông tin nhanh...