Dịch vụ vCDN

Dịch vụ vCDN bao gồm mạng lưới gồm nhiều máy chủ lưu trữ đặt tại nhiều vị trí địa lý khác nhau, cùng làm việc chung để phân phối nội dung, truyền tải hình ảnh, CSS, Javascript, Video clip, Real-time media streaming, File download, timeshift đến người dùng cuối. Cơ chế hoạt động của vCDN giúp cho khách hàng truy cập nhanh vào dữ liệu máy chủ web gần họ nhất thay vì phải truy cập vào dữ liệu máy chủ web tại trung tâm dữ liệu.

1. HTTP download: upload FTP, Rsync

2. Live TV:

- Input format: RTMP

- Output format: HLS, HDS, SS, RTMP

- Hỗ trợ adaptive bitrates

- Hỗ trợ tính năng timeshift

3. VOD

- Input format: MP4, MP3, FLV

- Output format: HLS, HDS, SS

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ vCDN – WEB ACCELERATION

  Gói cước Đơn giá (VNĐ/GB)
A - LƯU LƯỢNG DOWNLOAD I - Lưu Lượng Download Trong Nước
< 5TB 900
5TB - 10TB 790
> 10TB - 50TB 550
> 50TB - 100TB 270
> 100TB - 200TB 190
> 200TB -300TB 171
> 300TB - 400TB 154
> 400TB - 500TB 139
> 500TB - 800TB 118
> 800TB - 1000TB 109
> 1000TB 100
II - Lưu Lượng Download Quốc Tế
< 10TB 3.000
10TB - 20TB 2.500
21TB - 50TB 2.000
> 50TB 1.500
B - DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ Gói cước Đơn giá (VNĐ/GB)
2TB 2.700
> 2TB - < 5TB 2.160
5TB - 10TB 1.800
> 10TB - 25TB 1.440
> 25TB - 50TB 1.080
> 50TB - 100TB 969