Dịch vụ Kỹ sư tại chỗ (Onsite IT engineers)

Các doanh nghiệp phải đối mặt với những thách thức của việc thuê và duy trì kỹ sư lành nghề để vận hành, hỗ trợ những việc liên quan đến CNTT phục vụ công việc kinh doanh của mình, đồng thời hi vọng có thể giảm thiểu việc tiêu hao nhân lực trong khi doanh nghiệp vẫn chưa sẵn sàng thuê ngoài việc quản lý hoàn toàn hệ thống của mình...

VNPT LTC cung cấp các kỹ sư lành nghề và IT helpdesks làm việc tại các chỗ khách hàng thực hiện các công việc theo phạm vi công việc được thỏa thuận.

Dịch vụ “onsite IT engineer” có thể cung cấp trên các lĩnh vực sau: 

  • Network devices
  • Servers
  • SAN/Disk Units
  • Windows OS
  • Linux OS
  • AIX OS
  • Applications
  • Data Storage and Archival
  • IPS, IDS, Firewall
  • IT Helpdesk