Cho thuê trung tâm dữ liệu

Ngày nay, các doanh nghiệp không chỉ quan tâm về lưu trữ và quản lý khối lượng lớn dữ liệu mà còn quan tâm về các công nghệ lưu trữ phía sau, các chi phí liên quan, các vấn đề quản lý, và chu kỳ làm mới công nghệ. Trong môi trường CNTT ngày càng phức tạp, các doanh nghiệp mong muốn trung tâm dữ liệu sẽ vận hành một cách hiệu quả và giảm thiểu chi phí. Bằng cách tận dụng các quy trình và các công nghệ, các doanh nghiệp có thể bảo vệ tốt hơn thông tin và các chương trình ứng dụng, tăng cường chất lượng dịch vụ cho trung tâm dữ liệu, cải thiện hiệu quả sử dụng của hệ thống mạng, các máy chủ và thiết bị lưu trữ, giảm chi phí đầu tư và vận hành.

Các doanh nghiệp đang liên tục tìm cách để tăng hiệu quả của các trung tâm dữ liệu trong khi vẫn kiểm soát được chi phí vừa phải. Bên cạnh việc tối đa hóa nguồn lực, các doanh nghiệp CNTT cũng tìm cách để thực hiện việc "xanh hóa cơ sở hạ tầng CNTT" và sáng kiến kinh doanh từ trung tâm dữ liệu của mình. Thông thường, một doanh nghiệp phải đối mặt với những thách thức sau đây:

  • Giảm thiểu vốn và chi phí hoạt động trong khi vẫn xây dựng và duy trì thành công hạ tầng trung tâm dữ liệu.
  • Đảo bảo tính sẵn dùng – đảm bảo hệ thống luôn hoạt động 24x7.
  • Duy trì đội ngũ IT có kỹ năng và kỹ luật để đảm bảo tối ưu hóa các hoạt động CNTT
  • Tuân theo các chuẩn quốc tế như ITIL để bảo đảm chất lượng hoạt động của hệ thống CNTT.
  • Kế hoạch khôi phục sau thảm họa để bảo đảm tình liên tục cho kinh doanh
  • Đây là những vấn đề rất hiển nhiên, tuy nhiên các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các chuyên gia có kỹ năng cần thiết, có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, vận hành trung tâm dữ liệu.