HP Enterprise

9/9 tổng số sản phẩm
HP Z4 G4 Workstation W-2123
HP Z4 G4 Workstation W-2123
MSP: VNPT-0046
34,980,000đ
HP Z4 G4 Workstation W-2104
HP Z4 G4 Workstation W-2104
MSP: VNPT-0045
26,900,000đ
HP Z4 G4 Workstation W-2102
HP Z4 G4 Workstation W-2102
MSP: VNPT-0044
33,900,000đ
HP Z2 G4 Tower Workstation i7-9700
HP Z2 G4 Tower Workstation i7-9700
MSP: VNPT-0043
18,900,000đ
HP Z6 G4 Workstation Silver 4108
HP Z6 G4 Workstation Silver 4108
MSP: VNPT-0042
41,950,000đ
HP Z2 G4 Tower Workstation i5-9500
HP Z2 G4 Tower Workstation i5-9500
MSP: VNPT-0041
13,900,000đ
HP Z6 G4 Workstation Bronze 3104
HP Z6 G4 Workstation Bronze 3104
MSP: VNPT-0040
33,900,000đ
HP Z2 G4 Tower Workstation i3-9100
HP Z2 G4 Tower Workstation i3-9100
MSP: VNPT-0039
10,900,000đ
HP Z6 G4 Workstation Gold 6140
HP Z6 G4 Workstation Gold 6140
MSP: VNPT-0038
219,000,000đ