Dịch vụ Bảo Trì

Đội ngũ nhân viên IT của các doanh nghiệp thường phải đối mặt với những thách thức của việc duy trì và xử lý sự cố liên quan đến công nghệ mới, phức tạp và phải thường xuyên đối mặt với những yêu cầu thay đổi để đảm bảo tính sẳn dùng cho hệ thống kinh doanh. Và đồng thời, các doanh nghiệp còn phải đấu tranh để giữ cho các kỹ sư mạng đã được đào tạo và hy vọng sẽ làm giảm tiêu hao nhân lực ở mức tối thiểu...

Dịch vụ Bảo trì ngăn chặn và xử lý lỗi

Sơ đồ sau đây mô tả quy trình dịch vụ bảo trì để đảm bảo các sự gián đoạn được nhanh chóng được xác định và sửa chữa:

 

Dịch vụjavascript:void(0); thay thế phần cứng tạm thời

Sơ đồ sau đây mô tả quy trình duy trì và thay thế phần cứng tạm thời để đảm bảo các sự cố được xác định và sửa chữa một cách nhanh chóng.

 

Dịch vụ thay thế phần cứng cố định

Sơ đồ sau đây mô tả quy trình duy trì và thay thế phần cứng cố định để đảm bảo các sự cố được xác định và sửa chữa một cách nhanh chóng.