Sản phẩm

12/90 tổng số sản phẩm
Nvidia Quadro RTX5000, 16GB, 4DP, VirtualLink
Nvidia Quadro RTX5000, 16GB, 4DP, VirtualLink
MSP: VNPT-0090
48,900,000đ
Nvidia Quadro RTX4000, 8GB, 3DP, VirtualLink
Nvidia Quadro RTX4000, 8GB, 3DP, VirtualLink
MSP: VNPT-0089
18,900,000đ
NVIDIA GRID K1 Quad GPU PCIe Graphics
NVIDIA GRID K1 Quad GPU PCIe Graphics
MSP: VNPT-0088
51,500,000đ
Intel® SSD 660p Series 1.0TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D2, QLC
Intel® SSD 660p Series 1.0TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D2, QLC
MSP: VNPT-0087
2,900,000đ
Intel® SSD 760p Series (2.048TB, M.2 80mm, PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)
Intel® SSD 760p Series (2.048TB, M.2 80mm, PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)
MSP: VNPT-0086
14,500,000đ
Intel® SSD 760p Series (1.024TB, M.2 80mm, PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)
Intel® SSD 760p Series (1.024TB, M.2 80mm, PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)
MSP: VNPT-0085
6,500,000đ
Intel® SSD 760p Series (512GB, M.2 80mm, PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)
Intel® SSD 760p Series (512GB, M.2 80mm, PCIe 3.0 x4, 3D2, TLC)
MSP: VNPT-0084
2,750,000đ
Intel® SSD 760p Series (256GB, M.2 80mm, PCIe* 3.0 x4, 3D2, TLC)
Intel® SSD 760p Series (256GB, M.2 80mm, PCIe* 3.0 x4, 3D2, TLC)
MSP: VNPT-0083
1,400,000đ
Intel® SSD D3-S4510 Series (3.84TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD D3-S4510 Series (3.84TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
MSP: VNPT-0082
17,500,000đ
Intel® SSD DC S4500 Series 1.9TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, TLC
Intel® SSD DC S4500 Series 1.9TB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D1, TLC
MSP: VNPT-0081
8,400,000đ
Intel® SSD D3-S4510 Series (960GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD D3-S4510 Series (960GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
MSP: VNPT-0080
5,490,000đ
Intel® SSD D3-S4510 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
Intel® SSD D3-S4510 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC)
MSP: VNPT-0079
3,400,000đ