An Toàn Thông Tin

Ngày 09/10/2017, Bộ Thông Tin và Truyền Thông đã chính thức trao giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ An toàn thông tin mạng cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT.

Giới thiệu
Ngày 09/10/2017, Bộ Thông Tin và Truyền Thông đã chính thức trao giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ An toàn thông tin mạng cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT. 

VNPT là đơn vị đi đầu trong các hoạt động phát triển và đảm bảo An toàn an ninh thông tin cho các đơn vị, doanh nghiệp và quốc gia. Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực An toàn thông tin, VNPT mang đến các giải pháp, dịch vụ đánh giá, tư vấn và đảm bảo An toàn thông tin cho các đơn vị tổ chức. Dịch vụ bao gồm tổ hợp:

1. Dịch vụ Đánh giá An ninh thông tin

 • Đánh giá An ninh Ứng dụng Website (Web Security Auditing)
 • Đánh giá An ninh Phần mềm (Application Security Auditing)
 • Đánh giá An ninh Server (Server Security Auditing)
 • Đánh giá An ninh Hạ tầng mạng (Infrastructure Security Auditing)
 • Đánh giá Chính sách An ninh trong Tổ chức (Security Policies)
   

2. Dịch vụ Tư vấn An toàn thông tin


3. Dịch vụ Đào tạo An toàn thông tin

 • Đào tạo Cơ bản (Dành cho người dùng thông thường)
 • Đào tạo Chuyên viên quản trị, chuyên gia An toàn thông tin
 • Diễn tập An ninh mạng
   

4. Dịch vụ Đảm bảo An ninh, Hỗ trợ xử lý các vấn đề về An ninh